Wolontariat pracowniczy: zalety i przeszkody w rozwoju

Kontekstownik: najlepszy newsletter o przyszłości pracy

👉 Dla kogo: dla ambitnych osób, które interesują się tym, jak pracujemy i jak będzie wyglądała przyszłość pracy.

👉 Raz w tygodniu: we wtorki rano w Twojej skrzynce.

👉 Kompaktowa formuła: jeden pogłębiony temat – za krótki, aby zmęczyć; za treściwy, aby przejść obok obojętnie.

👉 Warty przetestowania: zapisz się i spróbuj, w każdej chwili możesz się wypisać.

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Centrum Wolontariatu podzieliło się wynikami z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego. Tegoroczna odsłona zawiera informacje na temat realizowanych programów wolontariatu pracowniczego, świadomości samego pojęcia, korzyści, wyzwań i rozwoju kompetencji w tym zakresie.

Autorzy badania przeprowadzili kilkaset rozmów z właścicielami firm i pracownikami oraz beneficjentami działań wolontariatu pracowniczego.

Co mówią wyniki? 79% osób zatrudnionych w dużych firmach zna pojęcie wolontariatu pracowniczego. W porównaniu z 2012 roku (kiedy opublikowano drugą edycję badania) nastąpił wzrost o 11%. Od tego czasu także o 10% zwiększyła się liczba dużych firm, posiadających programy wolontariatu pracowniczego.

88% respondentów przyznaje, że posiadanie programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na postrzeganie swojego miejsca pracy. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z zaangażowania w różnego rodzaju akcje i inicjatywy są: zadowolenie z pomocy innym, możliwość poznania siebie oraz samorealizacja.

Jakie przeszkody wskazują pracownicy na drodze rozwoju wolontariatu? Prawie połowa ankietowanych pracowników wskazywała na brak czasu. Wyzwaniem jest także budowanie zaangażowania i kwestie formalne.

Więcej informacji znaleźć można w prezentacji z wynikami.

Szukasz pomysłu na ciekawe wystąpienie lub szkolenie?

Oferujemy prelekcje na konferencjach, rozmowy w podkastach, praktyczne szkolenia!