Wielka satysfakcja mikroprzedsiębiorców

Kontekstownik: najlepszy newsletter o przyszłości pracy

👉 Dla kogo: dla ambitnych osób, które interesują się tym, jak pracujemy i jak będzie wyglądała przyszłość pracy.

👉 Raz w tygodniu: we wtorki rano w Twojej skrzynce.

👉 Kompaktowa formuła: jeden pogłębiony temat – za krótki, aby zmęczyć; za treściwy, aby przejść obok obojętnie.

👉 Warty przetestowania: zapisz się i spróbuj, w każdej chwili możesz się wypisać.

Twoje imię(wymagane)
Zgoda(wymagane)

Raport Tax Care zwrócił naszą uwagę przede wszystkim w związku z poruszonym w nim wątku satysfakcji z prowadzenia mikrofirmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi więcej satysfakcji z pracy niż etat – to odpowiednio 67% i 25%. Z czego to wynika?

Wydawać by się mogło, że za tak wysoka satysfakcja wśród przedsiębiorców umotywowana jest głównie lepszymi zarobkami, zgodnie z panującym powszechnie przekonaniem dotyczącym pracy na własny rachunek.

Własna firma przynosi dwa razy większą satysfakcję, która nie wynika tylko z zarobków. Adam Głos, prezes Tax Care

Tymczasem osoby prowadzące działalność gospodarczą najbardziej doceniają w swojej pracy: wyzwania – 36 proc., relacje z ludźmi – 32 proc. i komfort pracy – 26 proc. Pracownicy etatowi najczęściej wymieniają zaś zarobki.

Co zaś demotywuje do pracy? „Etatowcy” wymieniają zarobki i słabą atmosferę. Samozatrudnieni za najważniejsze czynniki jako nielubiane uznają trudną pracę z klientami oraz stres i presję.

[ad position=”text-middle”]

Co ciekawe drugą najczęściej padającą odpowiedzią wśród wszystkich trzech grup było: „nie ma nic takiego”.

Częściej na prowadzenie mikrofirmy decydują się mężczyźni (53%). Są w wieku 31-45 lat (63%) i mają najczęściej średnie wykształcenie (50%). W zdecydowanej większości świadczą oni usługi (82%).

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 850 pracujących. W składzie próby uwzględniono 550 osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zwanych dalej JDG (z wyodrębnieniem wystawiających faktury lub rachunki tylko 1 firmie, zwanych dalej samozatrudnionymi) oraz 300 pracujących na umowie o pracę.

[ad position=”text-down”]

Szukasz pomysłu na ciekawe wystąpienie lub szkolenie?

Oferujemy prelekcje na konferencjach, rozmowy w podkastach, praktyczne szkolenia!