Praca w NASA: 8 wskazówek dla Twojej organizacji

Dawid Zaraziński

Twórca Instytutu Kontekstów Pracy. Aktywny na LinkedIn oraz Twitterze.

Interesują Cię tematy związane z pracą? Sprawdź nasz newsletter! 💌

👉 Dla kogo: dla ambitnych osób, które interesują się tym, jak pracujemy i jaka będzie przyszłość pracy.

👉 Raz w tygodniu: we wtorkowe poranki w Twojej skrzynce.

👉 Kompaktowa formuła: piszemy za krótko, aby zmęczyć; za treściwie, aby przejść obojętnie.

Twoje imię(wymagane)

Od wielu lat NASA wskazywana jest jako jedno z najlepszych miejsc do pracy. Nic więc dziwnego, że organizacja zastanawia się nad tym, jakim pracodawcą chce być. W końcu żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż choćby w pierwszych latach funkcjonowania Agencji.

Niezwykła jest otwartość i skrupulatność, z jaką NASA podchodzi do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Dzięki temu poznaliśmy założenia projektu i sposobu myślenia, który określany jest wspólną nazwą Future of Work (Przyszłość pracy). Co ciekawe, ma to być materiał interesujący także dla innych pracodawców.

To użyteczne narzędzie dla każdej organizacji, która jest zainteresowana organizowaniem, rekrutacją, rozwojem i angażowaniem talentów XXI wieku – przekonują specjaliści z NASA.

Cztery meta-siły zmian

Po przeanalizowaniu dostępnej literatury, przeprowadzeniu serii konferencji, warsztatów, badań wśród pracowników oraz wywiadów z liderami, NASA opracowała specjalny framework o nazwie Future of Work (Przyszłość pracy). U jej podstaw leży kontekst czterech zewnętrznych czynników, które najsilniej wpływają na organizacji. To tzw. meta-siły, które mają służyć jako szkła, przez które spogląda się na przyszłość tego, jak wyglądać będzie praca w NASA. Są to:

👉 Misja. NASA wspomina tu o specyfice firm z branży kosmicznej i otoczenia, w którym działają (prawa, regulacje, polityki, współprace publiczno-prywatne). Niezmienne misją organizacji jest kierowanie postępami w nauce, technologii, aeronautyce i eksploracji kosmosu w celu zwiększenia wiedzy, edukacji, innowacji i witalności ekonomicznej na Ziemi.

👉 Ludzie. Zrozumienie oczekiwań, preferencji i zachowań różnorodnej, wielopokoleniowej siły roboczej pozwolić ma na opracowywanie nowych strategii zarządzania talentami, które wykraczają poza dzisiejsze praktyki. NASA przekonuje, że budowanie najlepszych zespołów wymaga wspierania różnorodności i zachęcania do rozwijania nowych umiejętności.

👉 Technologia. Najczęściej omawiany czynnik zmian. To ona umożliwia NASA bardziej efektywne przekształcanie danych w wiedzę, poprawia zdolność Agencji do podejmowania strategicznych decyzji w czasie rzeczywistym oraz zwiększa wydajność operacyjną.

👉 Miejsce. To, gdzie, kiedy i jak pracujemy ciągle się zmienia. NASA rozpoznaje specyfikę migracji i wskazuje na konieczność poprawy zaangażowania i satysfakcji pracowników dzięki wykorzystaniu naszych fizycznych i wirtualnych przestrzeni. Rozwój pracy zdalnej to ogromne wyzwanie stojące przed Agencją.

Praca w NASA: 8 praktycznych motywów

Future of Work (Przyszłość pracy) definiuje następnie 8 motywów, które mają być praktycznym kompasem dla Agencji oraz jej pracowników. Przedstawione zostały w spójnej infografice, a krótki opis poszczególnych motywów znajdziecie poniżej.

Motyw 1: Projektowanie dla zwinności, skupienie na wpływie

NASA wie, że aby organizacje mogły dobrze prosperować muszą nauczyć się zwinności, szybkiego dostosowywania się. Muszą wspierać dynamiczne procesy rozwojowe oraz współpracę na każdym poziomie. Zwłaszcza w multidyscyplinarnych zespołach, którym stawiane są cele związane z wynikami całej organizacji.

Motyw 2: Praca w NASA: Ponowne zdefiniowanie talentów

Aby przyciągać do siebie najlepszych, organizacje muszą korzystać z nowej, dynamicznej puli. Dla NASA są to między innymi pracownicy współpracujący na wielu różnych umowach (np. cywilni naukowcy). Jednocześnie strategiczne planowanie pozyskiwania i zarządzania talentami musi tworzyć zespół odporny na zmiany priorytetów misji. Ważne w tym aspekcie są także różne formy zatrudnienia: od pracowników pełnoetatowych, przez pracowników niepełnego wymiaru godzin aż po uzupełnianie luk zdobyczami technologicznymi (np. sztuczną inteligencją czy robotami).

Motyw 3: Uczenie się i rozwój przez całe życie

To jeden z moich ulubionych puntów. NASA wie, że wydłużająca się długość życia stawia ją przed wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami. Organizacje – zwłaszcza te związane z nauką czy technologiami – muszą priorytetowo podchodzić do kwestii stałego rozwoju pracowników. To droga do budowania przewagi konkurencyjnej i stałej „świeżości” organizacji.

Motyw 4: Wdrażanie talentów, mobilizowanie kariery

Sukces organizacji zależy od zapewnienia pracownikom inspirujących doświadczeń, które są dla nich także zawodowym wyzwaniem. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrze wyszkolonych, doświadczonych liderów. Będą mogli kierować także zespołami powołanymi na określony czas oraz wspierać firmę w procesach wewnętrznych rotacji.

Motyw 5: Wykorzystanie nowoczesnych przestrzeni pracy

NASA dostrzega, że pracować możemy dziś z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dlatego same przestrzenie pracy muszą się zmieniać. Muszą być projektowane pod kątem elastyczności, autonomii i pracy wspólnej oraz w celu umożliwienia coraz wspieraniu bardziej zdalnych, zwinnych zespołów.

Motyw 6: Projektowanie w celu udostępniania i bezpieczeństwa

Zdolność organizacji do pracy z danymi – ich pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania – ma dziś kluczowe znaczenie. Dostęp do dodanych i ich bezpieczeństwo to więc sprawy kluczowe. Strategia zarządzania danymi organizacji i nowoczesna, wspólna architektura danych mają fundamentalne znaczenie dla bezpiecznego udostępniania informacji i danych.

Motyw 7: Praca w NASA to transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa, która prowadzi do bardziej świadomych decyzji i poprawy wydajności operacyjnej, ma miejsce w każdej branży i jest procesem, który odbywa się także w jednostkach publicznych.

Temat 8: Uwolnienie mocy automatyzacji, analityki, algorytmów i sztucznej inteligencji

Postępy technologiczne pozwolą organizacjom lepiej organizować i dystrybuować zadania pracy wśród wykwalifikowanych osób, zastępując jednocześnie część pracowników. Gdy maszyny zaczną myśleć i działać po ludzku, organizacje będą mogły bardziej efektywnie oceniać dane w czasie rzeczywistym, a na tej podstawie lepiej przydzielać zadania oraz usprawniać procesy oparte na wiedzy i umożliwiać bardziej obiektywne podejmowanie decyzji.

Praca w NASA – przyszłość i wyzwania

Przedstawione założenia to inspirująca dawka (zaskakująco praktycznej) wiedzy. Myślę, że wiele firm niezwiązanych z branżą kosmiczną, zwłaszcza tzw. wiedzowe organizacje, mogą odnaleźć aktualne drogowskazy także dla siebie. Mnie cieszy szczególnie, że Agencja dostrzega, jak ważną rolę w opisywanych zmianach ma kultura organizacji. To ona stanowi centrum nowego kosmicznego wyścigu.

Z całością założeń projektu Future of Work (Przyszłość pracy) można zapoznać się w tym miejscu.

Szukasz ciekawego prelegenta?

Zapewniamy między innymi ciekawe prelekcje na konferencjach, rozmowy w podkastach, komentarze prasowe.